Tafel van Vijf

 

Tafel van Vijf verbindt theater & muziek met geschiedenis & erfgoed. We maken hedendaags muziektheater over actuele thema’s, gekoppeld aan parallelle verhalen uit onze geschiedenis, verbonden met historische objecten in onze musea. We gebruiken altijd live muziek, met gezongen en gesproken teksten die raken. We richten ons op jongeren.

Tafel van Vijf wil vertellen over het heden met voorbeelden uit het verleden als metafoor. Met onze programma’s willen we ons publiek inzicht geven in het heden door een duik te nemen in de geschiedenis, waarin herkenning van een persoonlijke strijd in een politieke conflictsituatie centraal staat.

Tafel van Vijf speelt lange series voorstellingen in de nabijheid van (cultuur)historische musea, waar onze woorden en muziek tastbaar worden door historische objecten en hun verhalen. Onze voorstelling en het museumbezoek vinden op één dag plaats, dan werkt de combinatie van theater en museum optimaal. Elke voorstelling is ingebed in een educatief traject. Elk jaar wordt een nieuwe voorstelling uitgebracht en / of een succesvolle hernomen.

De helft van onze voorstellingen wordt in Amsterdam gespeeld, met het Rijksmuseum en Theater Bellevue als samenwerkingspartners. Buiten Amsterdam werkt Tafel van Vijf samen met Theater De Veste en Museum Prinsenhof in Delft, en Theater aan het Spui (HNT) en het Haags Historisch Museum/Museum de Gevangenpoort in Den Haag.

Wij spelen voor alle typen middelbaar (beroeps-)onderwijs, voor bovenbouw basisonderwijs en voor vrij publiek.

Tafel van Vijf is een kernorganisatie zonder personeel en zonder eigendom, die kantoor houdt bij STIP Theaterproducties in Amsterdam. De kernorganisatie van de artistiek en de zakelijk leider werkt met een flexibele schil van kleine organisaties waar Tafel van Vijf per project een verband mee aangaat.

Herman van Baar is artistiek leider van Tafel van Vijf. Hij is de initiator en spil van alle projecten. Hij brengt voor elk project de passende schrijver, componist, musici, zangers, acteurs, ontwerpers en musea bij elkaar. Hij is de supervisor van de samenwerking met de musea, zodat de voorstellingen en de rondleidingen optimaal op elkaar aansluiten. Hij speelt komende periode mee in alle voorstellingen en schrijft teksten voor de meeste.

Komende periode produceert Tafel van Vijf muziektheater van hoge kwaliteit over actuele onderwerpen die met behulp van historische parallellen relevant worden voor jongeren. De voorstellingen gaan over vrijheid in relatie tot fundamentalisme en orthodox – religieuze strijd in onze geschiedenis en over vrijheid in relatie tot ons slavernijverleden.

Voor de artistieke uitvoering werkt Tafel van Vijf samen met regisseurs, componisten, schrijvers en zangers / spelers van hoog niveau, onder wie Ad de Bont, Mirjam Koen, Susies Haarlok, Wies Bloemen, Alida Dors, Lavalu, Floris van der Vlugt, Jasper Goedman en Vernon Chatlein. We zetten daarnaast jong talent in als Pieter Verelst, Daniel van Klaveren, Dorien van Gent en Lucas Schilperoort.

Tafel van Vijf is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34328949 en RSIN 820506382.