Tafel van Vijf Muziektheater

AL MEER DAN 15 JAAR
MUZIEKTHEATER
VOOR JONG EN OUD

Tafel van Vijf Muziektheater

Tafel van Vijf Muziektheater verbindt theater & muziek met geschiedenis & erfgoed. We maken hedendaags muziektheater over actuele thema’s, gekoppeld aan parallelle verhalen uit onze geschiedenis, verbonden met historische objecten in onze musea. We gebruiken altijd live muziek, met gezongen en gesproken teksten die raken, soms gecombineerd met anders kunstdisciplines zoals bijvoorbeeld dans en film. We richten ons op jongeren. Onze voorstellingen zijn divers; grootschalig, kleine zaalvoorstellingen en kleinschalig locatietheater.

De combinatie van theater en museum

Tafel van Vijf Muziektheater speelt series voorstellingen in of in de nabijheid van (cultuur)historische musea waar rondleidingen plaats vinden als onderdeel van het programma. De rondleiding geeft de benodigde historische context, terwijl de voorstelling de ruimte biedt voor verbinding met het hier en nu.
Wij hebben een structurele samenwerking met het Rijksmuseum en Paleis Het Loo. In musea vinden we onze metgezellen als kritische curatoren van het verleden. Musea onderzoeken net als Tafel van Vijf Muziektheater actuele vraagstukken en maken die bespreekbaar voor een brede doelgroep. Op projectbasis werkten we o.a. samen met het Frans Hals Museum, Prinsenhof Delft en het Westfries Museum.

Artistiek leider

Michiel Schreuders is artistiek leider en algemeen directeur a.i. van Tafel van Vijf Muziektheater. Hij is de initiator en spil van alle projecten. Hij brengt voor elk project de passende schrijver, componist, musici, zangers, acteurs, ontwerpers en musea bij elkaar. Hij is de supervisor van de samenwerking met de musea, zodat de voorstellingen en de rondleidingen optimaal op elkaar aansluiten en de inhoud versterkt. Als componist en muzikant werkt hij mee aan voorstellingen.

Oprichting

Tafel van Vijf Muziektheater is in 2005 opgericht door Herman van Baar die het gezelschap ontwikkelde tot het huidige succesvolle jeugd- en jongeren theatergezelschap. Hij maakte voorstellingen met regisseurs, componisten, schrijvers en zangers/spelers zoals onder meer Ad de Bont, Mirjam Koen, Susies Haarlok, Wies Bloemen, Alida Dors en Lavalu.

Tafel van Vijf Muziektheater is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34328949 en RSIN 820506382.

ANBI-status

Het gezelschap is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.
Fiscaal nummer: 8205 06 382.

Campagnebeeld Studio Polat

Willem III: Een Moordfeest

MAART & APRIL 2023
Muziektheatervoorstelling in Paleis Het Loo 

Willem III: Een Moordfeest is een voorstelling van Tafel van Vijf Muziektheater. De hoofdpersoon is stadhouder Willem III van Oranje, de machtigste Oranje ooit en de eerste bewoner van Paleis Het Loo.

Het programma start met een rondleiding door het recent vernieuwde paleis. Daarna volgt de muziektheatervoorstelling Willem III: Een Moordfeest op dé plek waar dit verhaal zich in de 17e eeuw daadwerkelijk heeft afgespeeld met als afsluiting een nagesprek tussen de leerlingen en de cast.