bestuur pagina - tafel van vijf : voorstelling PERRY / foto Jean van lingen
scene foto bij pagina: bestuur tafel van vijf

Voorzitter

Ineke Middag, hoofdredacteur nieuw museum bij Beeld & Geluid. Ineke Middag is kunst- en architectuurhistoricus en heeft ruime ervaring in zowel de media, museale en de erfgoedsector (Van Gogh Museum, AVRO, Singer Laren, Het Hof van Nederland Dordrecht). Zij is tevens bestuurslid van de Stichting Hermitage aan de Amstel.

Secretaris

Simion Blom, woonachtig in Amsterdam-Zuidoost, werkt in Utrecht als onderwijs beleidsadviseur. Voormalig Amsterdams gemeenteraadslid.

Penningmeester

Lucas Bonekamp, Manager Projectbureau bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Lucas Bonekamp studeerde kunstgeschiedenis en heeft een brede ervaring van ruim 25 jaar in het culturele veld, onder meer in de media, de museale wereld en meer recent als zakelijk en programmadirecteur van de Stichting NDSM-werf.

Algemeen bestuurslid

Laila Dahouch, docent geschiedenis en maatschappijleer. Tevens is zij vertrouwenspersoon binnen het bestuur. De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de medewerkers. Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers beschuldigde en/of bestuur) bij een incident binnen de stichting.
Laila is per e-mail te bereiken via laila@tafelvanvijf.nl.

mores

Meldingen kunnen ook gedaan worden via het meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector Mores.