bestuur

AL MEER DAN 15 JAAR
MUZIEKTHEATER
VOOR JONG EN OUD

BESTUUR

Voorzitter: Ineke Middag
Secretaris: Simion Blom
Algemeen bestuurslid: laila Dahouch
Penningmeester: Lucas Bonekamp

De stichting Tafel van Vijf hanteert de Governance Code Cultuur en heeft een bestuur op afstand, dat het beleid vooraf goedkeurt en achteraf controleert.

De bestuursleden zijn aangesteld op basis van hun ervaring en kwaliteiten binnen gewenste domeinen en hun betrokkenheid bij het werk van Tafel van Vijf. Ze worden aangesteld voor vier jaar en kunnen een tweede termijn besturen. Er is een rooster van aftreden. Alle leden werken onbezoldigd voor Tafel van Vijf.

Voorzitter Ineke Middag, hoofdredacteur nieuw museum bij Beeld & Geluid. Ineke Middag is kunst- en architectuurhistoricus en heeft ruime ervaring in zowel de media, museale en de erfgoedsector (Van Gogh Museum, AVRO, Singer Laren, Het Hof van Nederland Dordrecht). Zij is tevens bestuurslid van de Stichting Hermitage aan de Amstel.

Secretaris Simion Blom, gemeenteraadslid Groenlinks Amsterdam en werkzaam bij het COC Amsterdam.

Algemeen bestuurslid Laila Dahouch, docent geschiedenis en maatschappijleer. Tevens is zij vertrouwenspersoon binnen het bestuur. De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de medewerkers. Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers beschuldigde en/of bestuur) bij een incident binnen de stichting.
Laila is per e-mail te bereiken via laila@tafelvanvijf.nl.

Penningmeester Lucas Bonekamp, Manager Projectbureau bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Lucas Bonekamp  studeerde kunstgeschiedenis en heeft een brede ervaring van ruim 25 jaar in het culturele veld, onder meer in de media, de museale wereld en meer recent als zakelijk en programmadirecteur van de Stichting NDSM-werf.

anbi logo tv5

Tafel van Vijf heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.


Fiscaal nummer: 8205 06 382
Bestuur verslag 2020 ANBI

PERRY

okt t/m dec 2021
Dans- en Muziekvoorstelling + FOTO EXPO van het Rijksmuseum

Zelfexpressie is de rode draad in deze voorstelling. Perry neemt je mee op zijn persoonlijke reis door tijd, dimensies, rituelen en tradities naar misschien wel een nieuwe identiteit.  Samen met een 4-koppige swingende live band danst hij in een mix van rock, soul, trap en techno zijn eigen weg naar vrijheid.