bestuur

AL MEER DAN 15 JAAR
MUZIEKTHEATER
VOOR JONG EN OUD

BESTUUR

Voorzitter: Ineke Middag
Secretaris: Simion Blom
Penningmeester: Lucas Bonekamp
Algemeen bestuurslid: laila Dahouch

De stichting Tafel van Vijf hanteert de Governance Code Cultuur en heeft een bestuur op afstand, dat het beleid vooraf goedkeurt en achteraf controleert.

De bestuursleden zijn aangesteld op basis van hun ervaring en kwaliteiten binnen gewenste domeinen en hun betrokkenheid bij het werk van Tafel van Vijf. Ze worden aangesteld voor vier jaar en kunnen een tweede termijn besturen. Er is een rooster van aftreden. Alle leden werken onbezoldigd voor Tafel van Vijf.

Voorzitter
Ineke Middag, hoofdredacteur nieuw museum bij Beeld & Geluid. Ineke Middag is kunst- en architectuurhistoricus en heeft ruime ervaring in zowel de media, museale en de erfgoedsector (Van Gogh Museum, AVRO, Singer Laren, Het Hof van Nederland Dordrecht). Zij is tevens bestuurslid van de Stichting Hermitage aan de Amstel.

Secretaris 
Simion Blom, gemeenteraadslid Groenlinks Amsterdam en werkzaam bij het COC Amsterdam.

Penningmeester 
Lucas Bonekamp, Manager Projectbureau bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Lucas Bonekamp  studeerde kunstgeschiedenis en heeft een brede ervaring van ruim 25 jaar in het culturele veld, onder meer in de media, de museale wereld en meer recent als zakelijk en programmadirecteur van de Stichting NDSM-werf.

Algemeen bestuurslid
Laila Dahouch, docent geschiedenis en maatschappijleer. Tevens is zij vertrouwenspersoon binnen het bestuur. De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de medewerkers. Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers beschuldigde en/of bestuur) bij een incident binnen de stichting.
Laila is per e-mail te bereiken via laila@tafelvanvijf.nl.
Meldingen kunnen ook gedaan worden via het meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector:

anbi logo tv5

Tafel van Vijf Muziektheater heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.


Fiscaal nummer: 8205 06 382
Bestuursverslag 2021

Campagnebeeld Studio Polat

Willem III: Een Moordfeest

Maart & april 2023
Muziektheatervoorstelling in Paleis Het Loo

Willem III: Een Moordfeest is een voorstelling van Tafel van Vijf Muziektheater en Paleis Het Loo. De hoofdpersoon is stadhouder Willem III van Oranje, de machtigste Oranje ooit en de eerste bewoner van Paleis het Loo.

Het programma start met een rondleiding door het recent vernieuwde paleis. Daarna volgt de muziektheatervoorstelling Willem III: Een Moordfeest op dé plek waar dit verhaal zich in de 17e eeuw daadwerkelijk heeft afgespeeld met als afsluiting een nagesprek tussen de leerlingen en de cast.