Uw schenking is aftrekbaar

Tafel van Vijf heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’. Giften aan Tafel van Vijf zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Als u meer dan 1% (de drempel) van het inkomen aan goede doelen besteedt, dan is het gedeelte boven die 1% fiscaal aftrekbaar. U kunt meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen bij elkaar optellen. Als u periodiek wilt schenken, kunnen wij voor u een notariële akte laten opmaken. In dat geval vervalt de drempel van 1%, dus is het nog voordeliger.

De regering heeft met de Geefwet bovendien een extra belastingvoordeel gecreëerd voor giften aan culturele instellingen, waarbij u als particulier 1,25 keer het bedrag mag aftrekken en als bedrijf zelfs 1,5 keer. Dat betekent dat de overheid soms zelfs € 2,- ‘geeft’ op een gift van € 1,- in de vorm van belastingteruggave.

anbi-web