Tafelgenoten

Tafel van Vijf wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Amsterdam, maar dit is niet kostendekkend. Tafel van Vijf kan niet meer produceren zonder mecenassen. Daarom nodigen wij u uit om als Tafelgenoot bij ons aan te schuiven.


Tafelgenoten
Tafel van Vijf wordt momenteel gesteund door een enthousiaste groep Tafelgenoten:

Cees van Baar
Ineke Middag
Max van Baar
Wil Waardijk
Rob en Lia van Baar
Marga en Theo Hessels
Gert Jan van Goudoever
Sandra Wust
Marian Olie
Tas & Wüst Projectrealisatie
Hessels Decoratie BV

Ook Tafelgenoot worden?
Particulier: u kunt voor € 250,-, € 500,- of € 1.000,- per jaar Tafelgenoot worden, zodat we krachtige voorstellingen kunnen blijven produceren. In ruil daarvoor kunt u aanschuiven bij onze voorstellingen en bieden wij u jaarlijks een Tafelgenotensessie, waarin Herman van Baar u, samenwerkingspartners en mensen uit het onderwijs een kijkje in zijn artistieke keuken geeft onder het genot van een hapje en een drankje.

Bedrijf: u kunt ons sponsoren vanaf € 5.000,- per jaar. In ruil daarvoor krijgt u vermelding op onze website, flyers en posters, plus de voordelen van het Tafelgenootschap.

Ook Tafelgenoot worden? U kunt uw gift overmaken op NL36TRIO0390189650 ten name van Tafel van Vijf te Amsterdam, onder vermelding van ‘periodieke donatie Tafelgenoot’. Ook met eenmalige giften zijn we heel erg blij, vermeld u er dan bij ‘eenmalige gift’.

In het geval van een periodieke gift, stuurt u ons dan even een email zodat wij uw (bedrijfs-)naam op onze website kunnen vermelden, en een notariële akte voor u kunnen opstellen (zie ook Uw schenking is aftrekbaar).

Wat krijgt u als Tafelgenoot?
Bronzen Mecenas (€ 250,- per jaar)
2 vrijkaarten per jaar
voorrang bij premières en de Tafelgenotensessie

Zilveren Mecenas (€ 500,- per jaar)
4 vrijkaarten per jaar
voorrang bij premières en de Tafelgenotensessie

Gouden Mecenas (€ 1.000,- per jaar)
8 vrijkaarten per jaar
voorrang bij de première en de Tafelgenotensessie

Diamanten Mecenas (€ 5.000,- per jaar)
VIP-kaarten voor premières (champagne, eersterangsplaatsen)
extra vrijkaarten voor al uw (klein)kinderen
voorrang bij de Tafelgenotensessie
naamsvermelding op flyer en posters
een voorstelling tegen gereduceerd tarief voor uw bedrijf

Uw schenking is aftrekbaar
Tafel van Vijf heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’. Giften aan Tafel van Vijf zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Als u meer dan 1% (de drempel) van het inkomen aan goede doelen besteedt, dan is het gedeelte boven die 1% fiscaal aftrekbaar. U kunt meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen bij elkaar optellen. Als u periodiek wilt schenken, kunnen wij voor u een notariële akte laten opmaken. In dat geval vervalt de drempel van 1%, dus is het nog voordeliger.

De regering heeft met de Geefwet bovendien een extra belastingvoordeel gecreëerd voor giften aan culturele instellingen, waarbij u als particulier 1,25 keer het bedrag mag aftrekken en als bedrijf zelfs 1,5 keer. Dat betekent dat de overheid soms zelfs € 2,- ‘geeft’ op een gift van € 1,- in de vorm van belastingteruggave.

anbi-web