Bestuur

De stichting Tafel van Vijf hanteert de Governance Code Cultuur en heeft een bestuur op afstand, dat het beleid vooraf goedkeurt en achteraf controleert.

De bestuursleden zijn aangesteld op basis van hun ervaring en kwaliteiten binnen gewenste domeinen en hun betrokkenheid bij het werk van Tafel van Vijf. Ze worden aangesteld voor vier jaar en kunnen een tweede termijn besturen. Er is een rooster van aftreden. Alle leden werken onbezoldigd voor Tafel van Vijf.

Voorzitter Ineke Middag, hoofdredacteur nieuw museum bij Beeld & Geluid. Ineke Middag is kunst- en architectuurhistoricus en heeft ruime ervaring in zowel de media, museale en de erfgoedsector (Van Gogh Museum, AVRO, Singer Laren, Het Hof van Nederland Dordrecht). Zij is tevens bestuurslid van de Stichting Hermitage aan de Amstel.

Algemeen bestuurslid Simion Blom, gemeenteraadslid Groenlinks Amsterdam en werkzaam bij het COC Amsterdam.

Algemeen bestuurslid Laila Dahouche, docent geschiedenis en maatschappijleer.

Penningmeester Lucas Bonekamp, Manager Projectbureau bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Lucas Bonekamp  studeerde kunstgeschiedenis en heeft een brede ervaring van ruim 25 jaar in het culturele veld, onder meer in de media, de museale wereld en meer recent als zakelijk en programmadirecteur van de Stichting NDSM-werf.

Tafel van Vijf heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.

anbi-webFiscaal nummer: 8205 06 382
Bestuursverslag 2019 ANBI