Bestuur

De stichting Tafel van Vijf hanteert de Governance Code Cultuur en heeft een bestuur op afstand, dat het beleid vooraf goedkeurt en achteraf controleert.

De bestuursleden zijn aangesteld op basis van hun ervaring en kwaliteiten binnen gewenste domeinen en hun betrokkenheid bij het werk van Tafel van Vijf. Ze worden aangesteld voor vier jaar en kunnen een tweede termijn besturen. Er is een rooster van aftreden. Alle leden werken onbezoldigd voor Tafel van Vijf.

Voorzitter Ineke Middag

Penningmeester Johanna Somers

Secretaris Corien Baart (1965) volgde een opleiding tot theaterdocent en studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is actief als dramaturg, beleidsadviseur, conceptontwikkelaar, coördinator en docent voor veel verschillende kunstinstellingen en theatermakers. Haar loopbaan begon bij Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ en liep o.a. via het Muziektheater Amsterdam, Ro theater Rotterdam, Toneelhuis Antwerpen, Toneelgroep Amsterdam, De Utrechtse Spelen en het Fonds Podiumkunsten.

Tafel van Vijf heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.

anbi-webFiscaal nummer: 8205 06 382
gewaarmerkte jaarrekening 2018 tbv FPK
gewaarmerkt bestuursverslag