Bestuur

De stichting Tafel van Vijf hanteert de Governance Code Cultuur en heeft een bestuur op afstand, dat het beleid vooraf goedkeurt en achteraf controleert.

De bestuursleden zijn aangesteld op basis van hun ervaring en kwaliteiten binnen gewenste domeinen en hun betrokkenheid bij het werk van Tafel van Vijf. Ze worden aangesteld voor vier jaar en kunnen een tweede termijn besturen. Er is een rooster van aftreden. Alle leden werken onbezoldigd voor Tafel van Vijf.

Voorzitter Peter van der Hoop was hoofd bedrijfsvoering van Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem, werkte tien jaar als faculteitssecretaris dansopleidingen van de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarna werd hij zakelijk leider van Felix Meritis, het Bijlmer Parktheater en het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Daarnaast is hij adviseur van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en de Amsterdamse Kunstraad.

Penningmeester Anneke Wilms is projectadviseur bij Stichting Instituut Gak (SIG). Anneke is een ervaren controller en in haar dagelijks werk beoordeelt ze subsidieaanvragen.

Algemeen lid Moustapha Baba is oprichter en mededirecteur van Mexit. Mexit helpt organisaties bij het inzetten van diversiteit voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Moustapha is daarnaast actief als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Algemeen lid Ineke Middag is Unit Manager van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zij werkte eerder in het Van Gogh Museum, Singer Laren, Gemeente Dordrecht en AVRO als programmamaker, ontwikkelaar en directeur. Zij is tevens bestuurslid van de Stichting Hermitage Amsterdam.

Voorzitter, penningmeester en secretaris zijn aangetreden bij de oprichting van de stichting op 27 februari 2009 (voordien ressorteerde Tafel van Vijf onder de stichting Via Rudolphi Theaterproducties).

Tafel van Vijf heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.

anbi-webFiscaal nummer: 8205 06 382
gewaarmerkte jaarrekening 2016 tbv FPK
Bestuursverslag-26-3-2015def
gewaarmerkte jaarrekening 2014 tbv FPK