19 juni 2020
Perry Gits en Tafel van Vijf (Black Memories)

Tafel van Vijf staat voor verbinding zoeken in de maatschappij. Dit doen wij door het maken van jeugdtheater waarin we actuele thema’s uit de geschiedenis koppelen aan het heden. Daarom zijn wij overvallen door en geschrokken van het Facebookbericht van Perry Gits. Daarin maakt hij kenbaar dat hij door het gedrag van onze artistiek leider, Herman van Baar, niet langer wenst mee te werken aan de voorstelling Black Memories. Wat Perry Gits beschrijft was ons niet eerder bekend.

Vanmorgen heeft het bestuur een gesprek gehad met Herman van Baar. Herman heeft toegelicht wat er is gebeurd en dat wat Perry beschrijft juist is. Het bestuur keurt zijn gedrag resoluut af. Herman beseft dat hij fout zat. Zijn besef kwam langzaam, te langzaam.

We stellen vast dat de confrontatie die Perry Gits beschrijft toen niet meteen tot een vertrouwensbreuk leidde en niet direct aanleiding was om zijn medewerking op te zeggen. Hij wil zich nu alsnog uitspreken. Dat respecteren wij.

Tafel van Vijf vindt het belangrijk dat dit soort gesprekken een plek krijgen en dat theater kan bijdragen aan ongemakkelijke maatschappelijke discussies. Juist omdat de stichting het belangrijk vindt dat kinderen en jongeren kennis nemen van onze gedeelde geschiedenis en meer leren over seksuele diversiteit, over de migratiegeschiedenis. Het is het doel van onze stichting om jongeren te motiveren te vechten voor een samenleving zonder racisme en discriminatie.

Wij worden door Perry Gits aangesproken op een systeem waar wij deel van uitmaken. Het is goed dat dit gebeurt, ook al voelt dat pijnlijk en ongemakkelijk. Dit voorval laat zien dat wij als stichting blinde vlekken hebben. Wij lopen daar niet voor weg. Wij zijn trots dat wij de afgelopen jaren werken met supertalenten, die vaak een bi-culturele achtergrond hebben. Wij beseffen dat de stichting een verantwoordelijkheid heeft om de theater-, kunst- en cultuurwereld écht inclusief te maken. De Open Brief van 600 + kunstprofessionals ‘Wij zien jullie, witte kunst- en cultuursector’ van 15 juni nemen wij dan ook zeer serieus: ‘Het is uit handen durven geven, het is van je stoel afstappen en toegeven dat je het niet weet. Diversiteit is ruimte maken. Voor meer, voor anders. En niet alleen op jouw voorwaarden. Jouw huis is mijn huis.’ Als bestuur voelen wij ons aangesproken. Wij leren door deze situatie en wij willen het beter doen. Daar kan iedereen ons aan houden. Wij zijn gisteren begonnen. Wij willen Perry Gits in Tafel van Vijf de ruimte, middelen en het podium bieden om bij ons zijn eigen project te realiseren.

Het bestuur van Tafel van Vijf
Ineke Middag – voorzitter
Simion Blom – secretaris
Lucas Bonekamp – penningmeester
Laila Dahouch – lid

Facebookbericht Perry Gits 17 juni 2020

Reactie Herman van Baar Facebookbericht 19 juni 2020

Open Brief van 600+ kunstprofessionals: Wij zien jullie, witte kunst- en cultuursector